MONTESQUIU: col·lecció de postals sense referència autor, núm. 2