TORELLÓ: col·lecció de postals SENSE REFERÈNCIA D'AUTOR, NÚM. 6