VIDRA: col·lecció de postals SENSE REFERÈNCIA D'AUTOR NÚM. 3