LES MEDALLES: Mare de Déu de Bellmunt

S’atribueix l’origen de les medalles devocionals al concepte d’amulet, en aquest cas purificat de qualsevol indici d’idolatria i superstició. Les qualitats  que se li atribueixin a l’amulet serien la prevenció dels mals i ser agent contra les malalties i contra les desgràcies. És  com un mitjà de protecció passiva que confereix a aquell que el posseeix…