LES RESCLOSES: Presentació i contingut

resclosa de Borgonyà. Postal Que perquè fer un apartat sobre les rescloses en aquest bloc? bona pregunta! Doncs bàsicament pel que són i sobretot pel que representen: els vestigis d’una important època industrial i tot el que en el seu moment això va significar de progrés i evolució de la societat. No podem oblidar que l’aprofitament…