EL SOLDAT DEL PUIG: de com es va saber d’una família que buscava un familiar militar republicà, mort a Torelló durant la Guerra Civil

Aquí sí que ja d’inici les dificultats van ser importants. Tot el que ens va arribar va ser una primera informació, simple i inconcreta, referent al recepcionament a Torelló, feia uns anys, d’una carta provinent de Cantàbria? -o del nord d’Espanya?- d’una família que buscava un parent seu, soldat republicà, mort a Torelló durant la…