GOIGS a Sant Isidre llaurador, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS A SANT ISIDRE LLAURADOR, PATRÓ DE LA “HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS” que es venera en l’Església Parroquial de St. Feliu de Torelló (Bisbat de Vich) ADVOCACIÓ: Sant Isidre PARRÒQUIA / CAPELLA: Sant Feliu de Torelló LLETRA: Joan Castells MÚSICA: Amadeu Noguera DIBUIXOS:  Joan Rifà EDITOR: Amics dels Goigs EDITOR ORIGINAL: Ramon,…