GOZOS de Santa Rita de Casia, any 1917

TÍTOL: GOZOS DE SANTA RITA DE CASIA, RELIGIOSA CALZADA DE LA REGULAR OBSERVANCIA DE SAN AGUSTIN ADVOCACIÓ: Santa Rita de Casia PARRÒQUIA / CAPELLA: no consta AUTOR LLETRA: no consta AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Estampa dels Hereus de la Vda. Pla, Fontanella, 13 – Barcelona EDITOR: no consta ANY: 1917…