GOIGS de la gloriosa verge y mártir Santa Margarida, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE Y MÁRTIR SANTA MARGARIDA, QUE’S VENERA EN LA PARROQUIA DE SANT MARTÍ SESCORTS, BISBAT DE VICH ADVOCACIÓ: Santa Margarita PARRÒQUIA / CAPELLA: ermita de Santa Margarida, a Sant Martí Sescorts, entitat de població de l’Esquirol AUTOR LLETRA: no consta AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Imp. Ausetana…