GOIGS a lloança de Santa Bàrbara, any 1963

TÍTOL: GOIGS A LLOANÇA DE SANTA BÀRBARA, VERGE I MARTIR, QUE ES CANTEN A LA SEVA CAPELLA DE LES MINES DE SURROCA, BISBAT DE VICH ADVOCACIÓ: Santa Bàrbara PARRÒQUIA / CAPELLA: església de Santa Bàrbara, a Ogassa AUTOR LLETRA: Lluis Alemany AUTOR MÚSICA: Lluís Alemany AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Tip. Balmesiana – Vich EDITOR:…