GOIGS a lloança de Sant Julià, any 1986

TÍTOL: GOIGS A LLOANÇA DE SANT JULIÀ, PATRÓ DEL RAM DE LA PELL DE LA CIUTAT DE VIC ADVOCACIÓ: Sant Julià PARRÒQUIA / CAPELLA: Vic AUTOR LLETRA: Miquel Bosch i Jover AUTOR MÚSICA: Andreu Ramírez AUTOR DIBUIXOS:  Vilà- Moncau IMPREMTA: Tipografia Balmesiana EDITOR: Amics dels Goigs de Vic – N.º 103 ANY: 1986 OBSERVACIONS:  …

GOIGS del gloriós Sant Roc, any 1945

TÍTOL: GOIGS DEL GLORIÓS SANT ROC, QUE ES CANTEN A LA PARRÒQUIA ARXIPESTRAL DE SANTA MARIA DE CORCÓ ADVOCACIÓ: Sant Roc PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Santa Maria, a l’Esquirol AUTOR LLETRA: no consta AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Imp. Anglada – Vich EDITOR: no consta ANY: 1945 OBSERVACIONS:  …