GOIGS al invicte martyr de Jesucrist lo gloriós S. Cristófol, any 1898 (reproducció)

TÍTOL: GOIGS AL INVICTE MARTYR DE JESUCRIST LO GLORIÓS S. CRISTÓFOL, QUE’S VENERA EN LA PARROQUIA D’ORISTÁ, BISBAT DE VICH ADVOCACIÓ: Sant Cristòfol PARRÒQUIA / CAPELLA: ermita de Sant Sebastià, a Oristà AUTOR LLETRA: no consta AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Imp. Anglada – Vich EDITOR: no consta ANY: 1898 (reproducció)…

GOIGS a llaor de St. Antoni de Pàdua, any 1967

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE ST. ANTONI DE PÀDUA, PATRÓ DEL GREMI DE BLANQUERS DE LA CIUTAT D’IGUALADA ADVOCACIÓ: Sant Antoni de Pàdua PARRÒQUIA / CAPELLA: església dels Caputxins, a Igualada AUTOR LLETRA: Antoni Malats AUTOR MÚSICA: Joan Cribillers AUTOR DIBUIXOS:  Antoni Oller Pinell IMPREMTA: Bas d’Igualada, estamper – Igualada EDITOR: Amics dels Goigs del…