MOLINS FARINERS: el molí de la Vila de Boscarons, a la riera de Sant Bartomeu

Tot i trobar-se en un estat molt precari, ens trobem amb unes restes de molí d’una construcció destacable. L’abandonament ha anat malmetent progressivament l’estructura de l’habitatge. Sense teulada se’n passa via. En aquest cas, destaquen sobretot les restes de la gran bassa que recollia l’aigua. Una bassa d’un perímetre molt gran, que juntament amb el…