GOIGS al Gloriós Màrtir Sant Feliu, Africà, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS AL GLORIÓS MÀRTIR SANT FELIU, AFRICÀ ADVOCACIÓ: Sant Feliu PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Sant Feliu, a Torelló AUTOR LLETRA: Joan Castells AUTOR MÚSICA: Ramon Vila, pbro. AUTOR DIBUIXOS: Joan Rifà IMPREMTA: RAMON, Bisbe de Vich. Per manament de Sa Excia. Rvda., Josep Prat, Can. Scri. EDITOR: Amics dels Goigs ANY: no consta…