GOIGS a llaor de Sant Martí, any 1969

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE SANT MARTÍ, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE GRANERA, BISBAT DE VIC ADVOCACIÓ: Sant Martí PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Sant Martí, a Granera AUTOR LLETRA: Enric Cubas Oliver AUTOR MÚSICA: F. de P. Baldelló AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Altés, S.L. – Barcelona EDITOR: Edició de…