GOIGS de Santa Maria Magdalena, any 1969

TÍTOL: GOIGS DE SANTA MARIA MAGDALENA, QUE ÉS VENERADA EN SA PRÒPIA CAPELLA DE VILARRESTAU, SUFRAGÀNIA DE LA PARROQUIAL ESGLÉSIA DE SANTA COLOMA DE CENTELLES ADVOCACIÓ: Santa Maria Magdalena PARRÒQUIA / CAPELLA: capella de Vilarrestau, a Centelles AUTOR LLETRA: no consta AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: no consta EDITOR: Col·lecció de…

GOIGS a llaor de Sant Víctor, any 1984

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE SANT VÍCTOR, MÀRTIR I PATRÓ DE LA VILA D’ARTÉS I EL SEU TERME, BISBAT DE VIC ADVOCACIÓ: Sant Víctor PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Santa Maria, a Artés AUTOR LLETRA: Francesc Blancher i Puig AUTOR MÚSICA: popular AUTOR DIBUIXOS:  Joan Vilanova IMPREMTA: Copi-gràfic – Manresa EDITOR: no consta ANY:…

GOIGS de Santa Coloma, any 1968

TÍTOL: GOIGS DE SANTA COLOMA, PATRONA DE CENTELLES, BISBAT DE VIC ADVOCACIÓ: Santa Coloma PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Santa Coloma, a Centelles AUTOR LLETRA: no consta AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Gràfic Modern – Barcelona EDITOR: Col·lecció de Goigs “Santa Eulàlia” – Núm 49 – Barcelona ANY: 1968 OBSERVACIONS:…

GOIGS de Santa Coloma, any 1969

TÍTOL: GOIGS DE SANTA COLOMA, PATRONA DE CENTELLES, BISBAT DE VIC ADVOCACIÓ: Santa Coloma PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Santa Coloma, a Centelles AUTOR LLETRA: popular AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  M. Genovart IMPREMTA: no consta EDITOR: col·lecció de Goigs “Santa Eulalia” – N.º 49 (2.ª edició) – Barcelona ANY: 1969 OBSERVACIONS: amb…