CASES DE PAGÈS: Bataiola, a Saderra

Ben poques són les restes que es troben d’aquesta petita casa enfilada en un petit turó. Embolicada de vegetació per tots cantons, queden restes molt minses que intueixen el seu perímetre. Queda propera al torrent de la Bataiola, i als camps que l’envolten. Es troba marcada en un mapa antic. Terme Municipal: Saderra, veïnat d’Orís…

GOIGS del Gloriós Apóstol Sant Bartomeu, any 1968

TÍTOL: GOIGS DEL GLORIÓS APÓSTOL SANT BARTOMEU, PATRÓ DE LLAERS ADVOCACIÓ: Sant Bartomeu PARRÒQUIA / CAPELLA: església de Sant Bartomeu, a Llaés, entitat de població de Ripoll AUTOR LLETRA: no consta AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Impremta Maideu. Ripoll EDITOR: no consta ANY: 1968 OBSERVACIONS: amb retall d’història signat per Carles Babot…