GOIGS a St. Albert, any 1973

TÍTOL: GOIGS A ST. ALBERT, LA IMATGE DEL QUAL ÉS VENERADA EN EL SEU ALTAR DE LA PARROQUIAL DEL CARME, DE VICH ADVOCACIÓ: St. Albert PARRÒQUIA / CAPELLA: parròquia de la Mare de Déu del Carme, a Vic AUTOR LLETRA: Francesc Barnils AUTOR MÚSICA: Andreu Ramírez AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Tipografia Balmesiana – Vic…