GOIGS a llaor de Sant Andreu, any 1964

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE SANT ANDREU, APÒSTOL, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA DE GURB, BISBAT DE VICH ADVOCACIÓ: Sant Andreu PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Sant Andreu, a Gurb AUTOR LLETRA: Adjutori Vilalta AUTOR MÚSICA: Adjutori Vilalta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Tipografia Balmesiana – Vich EDITOR: Amics dels Goigs de Vich – N.º…