GOIGS a llaor de Santa Eugènia, any 1981

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE SANTA EUGÈNIA, PATRONA DE LA PARRÒQUIA DEL CONGOST, BISBAT DE VIC, TERME DE TAGAMANENT ADVOCACIÓ: Santa Eugènia PARRÒQUIA / CAPELLA: església de Santa Eugènia, a Santa Eugènia del Congost, entitat de població de Tagamanent AUTOR LLETRA: Adjutori Vilalta AUTOR MÚSICA: Adjutori Vilalta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Tipografia Balmesiana -…

GOIGS de Santa Magdalena, any 1910

TÍTOL: GOIGS DE SANTA MAGDALENA, QUE’S CANTAN EN SA CAPELLA SITUADA SOBRE’L BOSCH DEL MAS, EN LA PARROQUIA DE RODA, BISBAT DE VICH ADVOCACIÓ: Santa Maria Magdalena PARRÒQUIA / CAPELLA: ermita de Santa Magdalena de Conangle, a Les Masies de Roda AUTOR LLETRA: no consta AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Imp.…

GOIGS de Sant Martí bisbe, any 1981

TÍTOL: GOIGS DE SANT MARTÍ BISBE, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE TORRUELLA, COMARCA DE BAGES, BISBAT DE VIC ADVOCACIÓ: Sant Martí PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Sant Martí de Torruella, entitat de població de Sant Joan de Vilatorrada AUTOR LLETRA: text antic actualitzat AUTOR MÚSICA: música dels goigs de Ntra. Sra.…