GOIGS a St. Albert, any 1973

TÍTOL: GOIGS A ST. ALBERT, LA IMATGE DEL QUAL ÉS VENERADA EN EL SEU ALTAR DE LA PARROQUIAL DEL CARME, DE VICH ADVOCACIÓ: St. Albert PARRÒQUIA / CAPELLA: parròquia de la Mare de Déu del Carme, a Vic AUTOR LLETRA: Francesc Barnils AUTOR MÚSICA: Andreu Ramírez AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Tipografia Balmesiana – Vic…

GOIGS de Sant Julià, any 1974

TÍTOL: GOIGS DE SANT JULIÀ, PATRÓ DE LES ALZINETES, PARRÒQUIA DE JORBA, BISBAT DE VIC ADVOCACIÓ: Sant Julià PARRÒQUIA / CAPELLA: ermita de Sant Julià de les Alzinetes, a Jorba AUTOR LLETRA: M. Pericôt AUTOR MÚSICA: Mn. J. Gamissans AUTOR DIBUIXOS:  fotografia J. M. Gavín IMPREMTA: Altés, S.L. – Barcelona EDITOR: Col·lecció Torrell de Reus…