AVE-MARIA de Lourdes, any 1969

TÍTOL: AVE-MARIA DE LOURDES QUE ES CANTA A LA VERGE BLANCA EN LLUR CAPELLA DE MUNTANYA DE LA TOSSA DE MONTBUI ADVOCACIÓ: Mare de Déu de Lourdes PARRÒQUIA / CAPELLA: capella de muntanya a la Tossa de Montbui, a Santa Margarida de Montbui AUTOR LLETRA: Ramon Muntanyola AUTOR MÚSICA: música de l’Ave de Lourdes AUTOR…

GOIGS a llaor de Sant Víctor, any 1984

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE SANT VÍCTOR, MÀRTIR I PATRÓ DE LA VILA D’ARTÉS I EL SEU TERME, BISBAT DE VIC ADVOCACIÓ: Sant Víctor PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Santa Maria, a Artés AUTOR LLETRA: Francesc Blancher Puig AUTOR MÚSICA: popular AUTOR DIBUIXOS:  Joan Vilanova IMPREMTA: Copi-gràfic – Manresa EDITOR: no consta ANY: 1984…