LOS DEU MANAMENTS, any 1899

TÍTOL: LOS DEU MANAMENTS, Ó SIA ‘L MODO DE ALCANSAR LA GLORIA DEL CEL ADVOCACIÓ: Els Deu Manaments PARRÒQUIA / CAPELLA: genèric AUTOR LLETRA: no consta AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Imp. Puigblanquer EDITOR: no consta ANY: 1899 OBSERVACIONS: Véndese en casa de Francisco Geli, Córt-Real, 19 – Gerona. Lo Il-lm.…