TROBALLES I ORIGINALITATS: Presentació i contingut

Continuant amb l’afició al col·leccionisme són moltes, diverses i variades, les troballes que relacionades amb aquest nostre territori es poden acabar descobrint. Des de llibrets inèdits, planells, o cartes, fins a una col·lecció de fotografies estereoscòpiques centrades totes elles en un lloc en concret. En definitiva, un altre raconet del bloc per a la curiositat…

GOIGS al Gloriós Màrtir Sant Feliu, Africà, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS AL GLORIÓS MÀRTIR SANT FELIU, AFRICÀ ADVOCACIÓ: Sant Feliu PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Sant Feliu, a Torelló AUTOR LLETRA: Joan Castells AUTOR MÚSICA: Ramon Vila, pbro. AUTOR DIBUIXOS: Joan Rifà IMPREMTA: RAMON, Bisbe de Vich. Per manament de Sa Excia. Rvda., Josep Prat, Can. Scri. EDITOR: Amics dels Goigs ANY: no consta…

GOIGS a Sant Isidre llaurador, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS A SANT ISIDRE LLAURADOR, PATRÓ DE LA “HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS” QUE ES VENERA EN L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE ST. FELIU DE TORELLÓ (BISBAT DE VICH) ADVOCACIÓ: Sant Isidre PARRÒQUIA / CAPELLA: Església parroquial de Torelló LLETRA: Joan Castells MÚSICA: Amadeu Noguera DIBUIXOS:  Joan Rifà IMPREMTA: Ramon, Bisbe de Vic. Per manament…