EL PAPER MONEDA: Vidrà

Aquest Ajuntament, a fi d’estalviar-se les despeses de l’edició d’una emissió de paper moneda local, decidí legalitzar amb el segell tampó de l’Alcaldia els bitllets d’1 pesseta emesos pel comerciant més important del poble, Josep Serrasalsas, propietari d’un hostal i d’una botiga de queviures, cansaladeria i estanc. D’aquesta manera es donà a aquests bitllets caràcter…

GOIGS a Sant Isidre llaurador, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS A SANT ISIDRE LLAURADOR, PATRÓ DE LA “HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS” que es venera en l’Església Parroquial de St. Feliu de Torelló (Bisbat de Vich) ADVOCACIÓ: Sant Isidre PARRÒQUIA / CAPELLA: Sant Feliu de Torelló LLETRA: Joan Castells MÚSICA: Amadeu Noguera DIBUIXOS:  Joan Rifà EDITOR: Amics dels Goigs EDITOR ORIGINAL: Ramon,…