DÒLMENS: Presentació i contingut

Per definició, el dolmen és un monument megalític format per una pedra plana molt gran que recolza sobre dues o més pedres verticals. Els dòlmens són tombes prehistòriques. Són poques les ubicacions i restes reconegudes de dòlmens que podem trobar per aquest nostre territori. Tot i així, la importància històrica de les mateixes mereixen un…

BAUMES: Bauma can Burres

Es tracta d’una bauma de petites dimensions i de formes arrodonides, però que té la particularitat que és l’única que manté encara avui tot el seu frontal, amb les obertures destinades a les finestres, la porta (d’on algú ja ha arrencat la llinda principal) i una curiosa xemeneia. Els seus murs estan arrebossats amb calç…

BAUMES: Baumes dels Ferrers

Les baumes dels Ferrers formen un petit barri en què antigament havien viscut diverses famílies. Estan situades a la cinglera que hi ha sota el pla de Marenyol i són ben visibles des del poble de Santa Maria de Besora, just a sobre la casa dels Ferrers. Es compon de dos sectors situars l’un sobre de…

ESGLÉSIES I ERMITES: Capella Mare de Déu del Roser, a la casa pagès la Vila de Llaés

Petita capella d’estructura simple i senzilla que es troba adjunta i integrada al magnífic conjunt d’edificis que conformen la gran casa de pagès la Vila de Llaés.  Esta datada del segle XVIII, i a sobre la seva entrada exterior hi podem trobar una llinda amb l’anotació: “IESUS MARIA 1678”. En aquests moments la capella està…