HIMNE a Santa Coloma, any 1969

TÍTOL: HIMNE A SANTA COLOMA, PATRONA DE LA PARRÒQUIA DE SANTA COLOMA DE CENTELLES, BISBAT DE VIC ADVOCACIÓ: Santa Coloma PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Santa Coloma, a Centelles AUTOR LLETRA: Fortià Solà AUTOR MÚSICA: Rafael Subirachs AUTOR DIBUIXOS:  Sarrate EDITOR: no consta ANY: 1969 OBSERVACIONS: amb retall d’història de Joan Font Rius -…

GOIGS a llaor de Sant Miquel Arcàngel, any 1964

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE SANT MIQUEL ARCÀNGEL, PER A CANTAR-SE A L’ESGLESIA PARROQUIAL D’ORPÍ I A LA CIUTAT D’IGUALADA ADVOCACIÓ: Sant Miquel Arcàngel PARRÒQUIA / CAPELLA: a la ciutat d’Igualada, i a l’església parroquial d’Orpí AUTOR LLETRA: Francesc Victori Aguilera AUTOR MÚSICA: Ramon Olivé Rius AUTOR DIBUIXOS:  Antoni Gelabert Casas EDITOR: Bas d’Igualada, estamper…

GOIGS de Sant Taló, any 1996

TÍTOL: GOIGS DE SANT TALÓ, QUE PER FALTA DE CANTORS SELS CANTA ELL MATEIX EN LA SEVA PARRÒQUIA DE FOLGAROLES ADVOCACIÓ: imaginari Sant Taló PARRÒQUIA / CAPELLA: Folgueroles AUTOR LLETRA: Jacint Verdaguer AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  Josep Floch EDITOR: Imp. Virgili – Tarragona ANY: 1996 OBSERVACIONS: Díptic amb retall d’història de Valeri Serra…