GOIGS en alabansa de S. Farriol, any 1880

TÍTOL: GOIGS EN ALABANSA DE S. FARRIOL, QUE’S CANTEN EN LA CAPELLA DE CODINACH, DE LA PARROQUIA DE TORELLÓ ADVOCACIÓ: Sant Ferriol PARRÒQUIA / CAPELLA: capella de la Concepció (o de St. Ferriol) de la casa de Codinachs, a Sant Martí Sescorts (parròquia de Torelló), entitat de població de l’Esquirol AUTOR LLETRA: no consta AUTOR…

GOIGS al Gloriós Màrtir Sant Feliu, Africà, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS AL GLORIÓS MÀRTIR SANT FELIU, AFRICÀ ADVOCACIÓ: Sant Feliu PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Sant Feliu, a Torelló AUTOR LLETRA: Joan Castells AUTOR MÚSICA: Ramon Vila, pbro. AUTOR DIBUIXOS: Joan Rifà IMPREMTA: RAMON, Bisbe de Vich. Per manament de Sa Excia. Rvda., Josep Prat, Can. Scri. EDITOR: Amics dels Goigs ANY: no consta…