GOIGS en lloança de Sant Julià, any 1957

TÍTOL: GOIGS EN LLOANÇA DE SANT JULIÀ PATRÓ DEL RAM DE LA PELL DE LA CIUTAT DE VICH ADVOCACIÓ: Sant Julià PARRÒQUIA / CAPELLA: Vic AUTOR LLETRA: Miquel Bosch i Jover AUTOR MÚSICA: Andreu Ramírez AUTOR DIBUIXOS:  Vilà Moncau IMPREMTA: Tipografia Balmesiana – Editorial Sala – Vich EDITA: no consta ANY: 1957 OBSERVACIONS:   MIDES:…

GOIGS a llaor de Sant Fortià, any 1947

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE SANT FORTIÀ, INNOCENT, MÀRTIR, COMPATRÓ DE TORELLÓ ADVOCACIÓ: Sant Fortià PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Sant Feliu, a Torelló AUTOR LLETRA: Fortià Solà AUTOR MÚSICA: Amadeu Oller AUTOR DIBUIXOS:  no hi consta IMPREMTA: Enric Parellada, Impressor – Baix de Sant Pere, 42, int. A. – Barcelona EDITOR: no consta…

GOIGS al Gloriós Sant Feliu, Africà, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS AL GLORIÓS MÀRTIR SANT FELIU, AFRICÀ ADVOCACIÓ: Sant Feliu PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Sant Feliu, a Torelló AUTOR LLETRA: Joan Castells AUTOR MÚSICA: Ramon Vila, pbro. AUTOR DIBUIXOS: Joan Rifà IMPREMTA: RAMON, Bisbe de Vich. Per manament de Sa Excia. Rvda., Josep Prat, Can. Scri. EDITOR: Amics dels Goigs ANY: no consta…