GOIGS a llaor de Santa Maria del Camí, any 1977

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE SANTA MARIA DEL CAMÍ, D’OSONA, ANTIGAMENT VENERADA EN LA SEVA CAPELLA DEL TERME PARROQUIAL DE SANT MARTÍ DE RIUDEPERES ADVOCACIÓ: Santa Maria PARRÒQUIA / CAPELLA: Església de Sant Martí de Riudeperes, a Calldetenes AUTOR LLETRA: Adjutori Vilalta AUTOR MÚSICA: Adjutori Vilalta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: no consta EDITOR: Col·lecció…