GOIGS a Sant Carles Borromeo, any 1990

TÍTOL: GOIGS A SANT CARLES BORROMEO, TITULAR DE L’ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE LES CAPUTXINES DE MANRESA ADVOCACIÓ: Sant Carles Borromeo PARRÒQUIA / CAPELLA: monestir de les Caputxines, a Manresa AUTOR LLETRA: Enric Balaguer i Mestres AUTOR MÚSICA: Joan M. Aragonès i Rebollar AUTOR DIBUIXOS:  Oriol M. Diví IMPREMTA: Altés, S.L. – Barcelona EDITOR: no consta…