GOIGS al Gloriós Màrtir Sant Feliu, Africà, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS AL GLORIÓS MÀRTIR SANT FELIU, AFRICÀ ADVOCACIÓ: Sant Feliu PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Sant Feliu, a Torelló AUTOR LLETRA: Joan Castells AUTOR MÚSICA: Ramon Vila, pbro. AUTOR DIBUIXOS: Joan Rifà IMPREMTA: RAMON, Bisbe de Vich. Per manament de Sa Excia. Rvda., Josep Prat, Can. Scri. EDITOR: Amics dels Goigs ANY: no consta…

GOIGS a Sant Isidre llaurador, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS A SANT ISIDRE LLAURADOR, PATRÓ DE LA “HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS” QUE ES VENERA EN L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE ST. FELIU DE TORELLÓ (BISBAT DE VICH) ADVOCACIÓ: Sant Isidre PARRÒQUIA / CAPELLA: Església parroquial de Torelló LLETRA: Joan Castells MÚSICA: Amadeu Noguera DIBUIXOS:  Joan Rifà IMPREMTA: Ramon, Bisbe de Vic. Per manament…