GOIGS a Sant Antoni Maria Claret, any 1970

TÍTOL: GOIGS A SANT ANTONI MARIA CLARET, PATRÓ DEL GREMI DE FILADORS ADVOCACIÓ: Sant Antoni Maria Claret PARRÒQUIA / CAPELLA: església de Sant Antoni Maria Claret, a Vic AUTOR LLETRA: Joan Castells i Casas AUTOR MÚSICA: Andreu Ramírez AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Tip. Balmesiana – Vic EDITOR: Amics dels Goigs de Vic, n.º 44…