GOIGS a Sant Isidre llaurador, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS A SANT ISIDRE LLAURADOR, PATRÓ DE LA “HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS” QUE ES VENERA EN L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE ST. FELIU DE TORELLÓ (BISBAT DE VICH) ADVOCACIÓ: Sant Isidre PARRÒQUIA / CAPELLA: Església parroquial de Torelló LLETRA: Joan Castells MÚSICA: Amadeu Noguera DIBUIXOS:  Joan Rifà IMPREMTA: Ramon, Bisbe de Vic. Per manament…