GOIGS a Sant Isidre llaurador, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS A SANT ISIDRE LLAURADOR, PATRÓ DE LA “HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS” QUE ES VENERA EN L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE ST. FELIU DE TORELLÓ (BISBAT DE VICH) ADVOCACIÓ: Sant Isidre PARRÒQUIA / CAPELLA: Església parroquial de Torelló LLETRA: Joan Castells MÚSICA: Amadeu Noguera DIBUIXOS:  Joan Rifà IMPREMTA: Ramon, Bisbe de Vic. Per manament…

GOIGS a llaor de Sant Fortià, any 1947

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE SANT FORTIÀ, INNOCENT, MÀRTIR, COMPATRÓ DE TORELLÓ ADVOCACIÓ: Sant Fortià PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Sant Feliu, a Torelló AUTOR LLETRA: Fortià Solà AUTOR MÚSICA: Amadeu Oller AUTOR DIBUIXOS:  no hi consta IMPREMTA: Enric Parellada, Impressor – Baix de Sant Pere, 42, int. A. – Barcelona EDITOR: no consta…