GOIGS a llaor de Sant Víctor, any 1984

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE SANT VÍCTOR, MÀRTIR I PATRÓ DE LA VILA D’ARTÉS I EL SEU TERME, BISBAT DE VIC ADVOCACIÓ: Sant Víctor PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Santa Maria, a Artés AUTOR LLETRA: Francesc Blancher Puig AUTOR MÚSICA: popular AUTOR DIBUIXOS:  Joan Vilanova IMPREMTA: Copi-gràfic – Manresa EDITOR: no consta ANY: 1984…

GOIGS a la gloriosa Santa Llucia, any 1982

TÍTOL: GOIGS A LA GLORIOSA SANTA LLUCIA, VERGE I MARTIR, QUE ES VENERA A LA PARRÒQUIA DE SANT MARTI DE SOBREMUNT, BISBAT DE VIC ADVOCACIÓ: Santa Llúcia PARRÒQUIA / CAPELLA: ermita de Santa Llúcia, a Sobremunt AUTOR LLETRA: no consta AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Tipografia Balmesiana – Vic EDITOR: Amics…