GOIGS a llaor de Sant Andreu, any 1964

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE SANT ANDREU, APÒSTOL, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA DE GURB, BISBAT DE VICH ADVOCACIÓ: Sant Andreu PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Sant Andreu, a Gurb AUTOR LLETRA: Adjutori Vilalta AUTOR MÚSICA: Adjutori Vilalta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Tipografia Balmesiana – Vich EDITOR: Amics dels Goigs de Vich – N.º…

GOIGS al invicte martyr de Jesucrist lo gloriós S. Cristófol, any 1898 (reproducció)

TÍTOL: GOIGS AL INVICTE MARTYR DE JESUCRIST LO GLORIÓS S. CRISTÓFOL, QUE’S VENERA EN LA PARROQUIA D’ORISTÁ, BISBAT DE VICH ADVOCACIÓ: Sant Cristòfol PARRÒQUIA / CAPELLA: ermita de Sant Sebastià, a Oristà AUTOR LLETRA: no consta AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Imp. Anglada – Vich EDITOR: no consta ANY: 1898 (reproducció)…