GOIGS de Santa Maria Magdalena, any 1969

TÍTOL: GOIGS DE SANTA MARIA MAGDALENA, QUE ÉS VENERADA EN SA PRÒPIA CAPELLA DE VILARRESTAU, SUFRAGÀNIA DE LA PARROQUIAL ESGLÉSIA DE SANTA COLOMA DE CENTELLES ADVOCACIÓ: Santa Maria Magdalena PARRÒQUIA / CAPELLA: capella de Vilarrestau, a Centelles AUTOR LLETRA: no consta AUTOR MÚSICA: no consta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: no consta EDITOR: Col·lecció de…