GOIGS a llaor de Sant Fruitós, any 1964

TÍTOL: GOIGS A LLAOR DE SANT FRUITÓS, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA DE SANT FRUITÓS DE BALENYÀ ADVOCACIÓ: Sant Fruitós PARRÒQUIA / CAPELLA: església parroquial de Sant Fruitós, a Balenyà AUTOR LLETRA: Adjutori Vilalta AUTOR MÚSICA: Adjutori Vilalta AUTOR DIBUIXOS:  no consta IMPREMTA: Tipografia Balmesiana – Vich EDITOR: Amics dels Goigs de Vich – N.º 11…