ESGLÉSIES I ERMITES: Capella Mare de Déu del Roser, a la casa pagès la Vila de Llaés

Petita capella d’estructura simple i senzilla que es troba adjunta i integrada al magnífic conjunt d’edificis que conformen la gran casa de pagès la Vila de Llaés.  Esta datada del segle XVIII, i a sobre la seva entrada exterior hi podem trobar una llinda amb l’anotació: “IESUS MARIA 1678”. En aquests moments la capella està…

GOIGS a Sant Isidre llaurador, sense data d’edició

TÍTOL: GOIGS A SANT ISIDRE LLAURADOR, PATRÓ DE LA “HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS” QUE ES VENERA EN L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE ST. FELIU DE TORELLÓ (BISBAT DE VICH) ADVOCACIÓ: Sant Isidre PARRÒQUIA / CAPELLA: Església parroquial de Torelló LLETRA: Joan Castells MÚSICA: Amadeu Noguera DIBUIXOS:  Joan Rifà IMPREMTA: Ramon, Bisbe de Vic. Per manament…